The Rush Rattan

Ive Been To Town

Finns tack vare bilens uppfining

Nu för tiden kan du hitta en bilverkstad luleå och hela vägen ner till spetsen av Skåne över allt finns det bilverkstäder eftersom att det finns mycket bilar att laga. Tänk för i tiden då vi tog oss fram med häst och vagn eller till fots. Då behövde man inga verkstäder men när bilen kom så föddes behovet av att ha en bilverkstad fram för bilar dom håller ju inte så länge. Det är ju maskiner som behöver underhållas annars går dom sönder. Så länge det finns bilar som måste servas så kommer det att finnas bilverkstäder.