The Rush Rattan

Ive Been To Town

Dörrar för alla typer

Om man vill satsa på att ha en bra inomhus miljö och kunna göra det ännu bättre hemma kan man kolla på vilken dörr man har. Det har visat sig att dörrar i Uppsala är bättre än genomsnittet och detta besvaras inte på ett enkelt sätt. Det kan har att göra med att många byggnader i Uppsala är bättre gjorda och därför har man från början installerat en bra dörr. Det kan också ha att göra med hur man tänker man ska renovera huset och där då prioriterar en bra dörr.